Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

Št. 15 Ob-6418/08 , Stran 2534
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo strokovne naloge koservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS. Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za izjemne dosežke – življenjsko delo v konservatorsko-restavratorski stroki. Priznanje Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji, člani DRS ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki oziroma skupine za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v Sloveniji in v tujini. Častno članstvo v DRS se podeli članom DRS, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi DRS. Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev z ustrezno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa, katalog del, video posnetke, fotografije in drugo). Predloge sprejemamo 60 dni po objavi na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije, Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj.