Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Ob-4651/08 , Stran 1881
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: a) Stanovanje na naslovu Rudarjevo 9, par. št. 55/15, k.o. Črna, v izmeri 48,08 m2. Izhodiščna cena je 23.695,33 EUR. Stanovanje je zasedeno, zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo za: a) Stanovanje na naslovu Rudarjevo 9, par. št. 55/15, k.o. Črna, v izmeri 48,08 m2: – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidne na nepremičnini; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejše kot 6 mesecev. V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najnižje ponudbene vrednosti, na transakcijski račun št. 01216-0100010176. Kupec je dolžan podpisati pogodbo najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 8 dni po prejemu računa. 4. Rok za oddajo ponudbe Rok za predložitev ponudbe je 2. junij 2008, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za stanovanje«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti