Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

SV 674/2008 Ob-4129/08 , Stran 1615
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 674/2008 z dne 18. 4. 2008, so bile nepremičnine, in sicer: – stanovanje številka E.4N.ST44 v IV. nadstropju, v izmeri 73,53 m2 stanovanjske površine, številka etaže 7, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0064/142, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8b, katastrska občina Tabor, ki se vodi kot glavna nepremičnina, – shramba številka SE44 v kleti I, v izmeri 3,50 m2 nestanovanjske površine, številka etaže 2, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0064/506, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8a, katastrska občina Tabor, – parkirno mesto številka I.K-PM125 v kleti I, v izmeri 11,72 m2 nestanovanjske površine, številka etaže 2, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0064/436, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8a, katastrska občina Tabor, na parcelah številka 1089/9, 1089/13, 1089/15 in 1089/4, katastrska občina Tabor, katerih lastnica je zastaviteljica Maja Vogrin, EMŠO 1810977505033, stanujoča Maribor, Ulica bratov Greifov 028, do celote, na podlagi prodajne pogodbe za nakup trisobnega stanovanja številka E.4N.ST44, v IV. nadstropju poslovnostanovanjske stavbe s komercialnim imenom »Magdalena 2«, številka pogodbe Mag2-31/2007 z dne 14. 6. 2007 ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 7. 4. 2008, sklenjenih s prodajalcem MTB d.o.o., Maribor, zastavljene v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 113.817,60 CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 14. 4. 2008 znaša 72.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti