Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 52/08 Ob-4136/08 , Stran 1603
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: poslovni prostor v izmeri 49,5 m2, ki se nahaja v prostorih Študentskega doma Portorož, Obala 11, 6320 Portorož (kletna etaža B trakta). Poslovnemu prostoru pripada tudi uporaba sanitarnih prostorov. Izklicna mesečna najemnina znaša 189,77 EUR. Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega telefonskega dogovora (tel. 611-75-00). Pri izbiri najemnika bodo prišli v poštev ponudniki, ki bodo izvajali naslednje dejavnosti: – servisno dejavnost za študente, in sicer dejavnost informacijske pisarne, e-točke, prodajalne bonov, borze sob, posredovanje dela študentom, fotokopiranje, prodajno mesto za študentske turistične aranžmaje; torej dejavnosti, neposredno in posredno povezane s servisom za študentsko populacijo, – pri izvajanju dejavnosti bo druga pogodbena stranka v skladu s svojimi zmožnostmi upoštevala tudi priporočila in zahteve Sveta stanovalcev Študentskega doma Portorož. Poslovni prostor se odda v najem za nedoločen čas. 2. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti v pisni obliki, vročene v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora” vključno do 30. 4. 2008 na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, po pošti ali osebno v sprejemno pisarno Univerze na Primorskem do istega datuma. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja. Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene ponudbe, ki morajo vsebovati firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, navedbo ponujene cene, kopijo osebnega dokumenta oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, notarsko overjeno pooblastilo, kolikor gre za najem preko pooblastila, davčno, matično in telefonsko številko ter dokaz o izpolnjevanju pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja ali za pridobitev naziva samostojni podjetnik oziroma priglasitveni list (lahko kopija). Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala naslednje kriterije: – izpolnjevanje vseh pogojev povabila k ponudbi; – ocena primernosti ponujene dejavnosti (kot popolne se štejejo tiste ponudbe, ki so skladne s predvideno dejavnostjo), – ponujena višina najemnine za poslovni prostor. Poslovni prostori se dajejo v najem v stanju kakršnem so in za dejavnost, ki je navedena v javnem zbiranju ponudb. Izklicna najemnina vključuje tudi poslovnemu prostoru pripadajoče stroške, razen čiščenja prostorov. Ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru skleniti najemno pogodbo, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Najemno razmerje je sklenjeno z izročitvijo oziroma prevzemom poslovnega prostora. Ponudnik prevzema odgovornost zavarovanja opreme v poslovnem prostoru. 3. Informacije: vse informacije se dobijo na Univerzi na Primorskem, Universita del Litorale, Titov trg 4, Koper. Besedilo razpisa je objavljeno na www.upr.si in v Uradnem listu RS, z dne 25. 4. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti