Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4135/08 , Stran 1599
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju / Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, Seilerstätte 2, A-1010 Wien, na podlagi sklepa Upravnega odbora društva »Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju« (v nadaljevanju Inštitut) z dne 26. 2. 2008 in v skladu z določili XV. člena statuta razpisuje mesto direktorja Inštituta za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Za direktorja Inštituta je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: – doktorat znanosti; – aktivno znanje nemškega jezika; – mednarodne izkušnje s promocijo slovenske znanosti; – organizacijske in vodstvene sposobnosti; – državljanstvo Republike Slovenije. Prijava mora vsebovati: 1. fotokopijo dokazil o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. fotokopijo delovne knjižice oziroma druga ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da ima kandidat mednarodne izkušnje s promocijo slovenske znanosti ter organizacijske in vodstvene sposobnosti; 3. fotokopijo potrdila o aktivnem znanju nemškega jezika; 4. fotokopijo osebnega dokumenta kandidata; 5. izhodišča za finančni načrt in program dela SZI. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas štirih let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih SZI, Seilerstätte 2, 1010 Wien in drugod. Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za razpis za direktorja Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju – ne odpiraj« na naslov: Rektorat Univerze v Mariboru, univ. prof. dr. Željko Knez, predsednik UO SZI, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, in sicer v roku 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Milka Hudobnik, tel. 0043/1/512-72-90, v torek, 29. 4., od 10. do 11. ure in torek, 6. 5., od 10. do 11. ure, elektronski naslov: office@szi-dunaj.at. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Kandidata izbere Upravni odbor SZI. Predvideni nastop mandata je 1. 9. 2008. O izidu bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti