Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4055/08 , Stran 1596
Svet Centra za socialno delo Ruše, Šolska ul. 16/a, 2342 Ruše, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 28. 2. 2008, razpisuje delovno mesto direktorja Centra za socialno delo Ruše (m/ž). Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje po 56., 57. in 69. členu ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Poleg zgoraj zahtevanih pogojev morajo kandidati: – izdelati program dela za mandatno obdobje in priložiti reference o dosedanjem delu, – priložiti dokazilo, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni), – priložiti dokazilo, da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni). Svet si pridržuje pravico, da kandidate povabi na razgovor. Mandat direktorja traja pet let. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, dokazila o nekaznovanosti ..) naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Ruše, Šolska ul. 16/a, 2342 Ruše – z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/ico«, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti