Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 478-2/07 Ob-4086/08 , Stran 1595
A) Predmet javne dražbe: 1. poslovni prostor v I. nadstropju in stopnišče v objektu na c. IX. Korpusa 46 v Solkanu (parc. št. 2620/2, k.o. Solkan, v izmeri 37,06 m2. Izklicna cena je 36.000 EUR. Najnižji znesek višanja je 200 EUR. Prostor je zaseden z najemnikom. B) Pogoji javne dražbe: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. 2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene do vključno 12. 5. 2008 na TRR Krajevne skupnosti Solkan 01284 – 6450831390. 5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka javne dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na TRR Krajevne skupnosti Solkan 01284 – 6450831390. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina na vrne. 6. Vplačano varščino bo dražitelj uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh brez obresti. 7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite na sedežu Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, Solkan, ali po tel. 05/33-000-80. C) Javna dražba bo v ponedeljek, 12. maja 2008, ob 10. uri, na sedežu Krajevne Skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, Solkan.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti