Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 030-0001/2008-3 Ob-4006/08 , Stran 1583
I. Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna in ostala društva, šole, VVZ. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis: 1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci, 2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, 3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 4. da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu, 5. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, 6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, 7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. III. V letu 2008 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine: 1. šport otrok in mladine, 2. vrhunski in tekmovalni šport, 3. športno rekreacijo, 4. šport invalidov, 5. strokovno izpopolnjevanje, 6. športne objekte, 7. športne prireditve, 8. delovanje športne zveze, 9. priznanja športnikom in športnim delavcem. IV. V letu 2008 bomo sofinancirali za športne objekte: 1. najemnino, 2. obnovo in nakup opreme, 3. investicijsko vzdrževanje opreme in naprav. V. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 2. 6. 2008 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis – šport 2008«. Kontaktna oseba s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04. Odpiranje prijav bo 4. 6. 2008 ob 16. uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. VII. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Priložen mora biti natančen opis programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe o registraciji. VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po odpiranju prijav. IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov in objektov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti