Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 631-9/2008 Ob-4083/08 , Stran 1558
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET EUPHRESCO – pilotni mehanizem »virtual common pot« (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih projektov s področja varstva rastlin za naslednje teme: A) Erwinia amylovora B) PSTVd C) Grapevine FD D) Ambrosia artemisiifolia E) Kiln drying 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države V tem razpisu sodelujejo naslednje evropske države (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Slovenija, Španija, Švica in Velika Britanija. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih devetih sodelujočih držav. Do sofinanciranja so upravičeni nacionalni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 (ZDru-1) in 112/07) in Navodilom za prijavitelje (Applicants` guide for the EUPHRESCO Pilot Call with »virtual common pot« funding for transnational research projects). 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih sodelujočih držav, od katerih mora biti en koordinator projekta. 4. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za izvedbo tega razpisa je do 125.000 EUR. Sofinanciranje se zagotavlja za izvajanje največ enoletnega projekta, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Za posamezne teme so maksimalna sredstva sledeča: A) Erwinia amylovora do 30.000 EUR; B) PSTVd do 30.000 EUR; C) Grapevine FD do 15.000 EUR; D) Ambrosia artemisiifolia do 20.000 EUR in E) Kiln drying do 30.000 EUR. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS bo predvidoma sofinanciralo najboljše projekte, v katerih sodelujemo nacionalni partnerji. Najboljši projekti bodo sofinancirani v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in največ do višine, opredeljene pri posamezni temi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo pogojem razpisa. 5. Obdobje izvajanja projektov in porabe sredstev Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je predvidoma konec oktobra 2008. Rok trajanja projektov je največ 12 mesecev (1 leto), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti najkasneje v 12 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta. Končno poročilo s strani konzorcija mora biti zaključeno in predloženo sekretariatu za razpis EUPHRESCO najkasneje dva meseca po zaključku projekta. 6. Postopek razpisa Razpis bo potekal v eni fazi, in sicer: – glavna prijava (``Full Proposal``), ki vključuje strokovno presojo in izbiro. 6.1 Način prijave in razpisni roki Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna prijava so navedeni v prijavnih obrazcih (Application form), skladno z Navodilih za prijavitelje (Applicants` guide). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavržene. Popolno prijavo predloga projekta odda koordinator projekta v imenu celega konzorcija in sicer: – do 6. 5. 2008 do 17. ure kopijo elektronske prijave na Sekretariat za razpis (Call Secretariat) na elektronski naslov: euphresco@ages.at; – do 13. 5. 2008 dve kopiji originalne prijave (papirna verzija) po pošti na naslov Sekretariata za razpis: AGES (The Austrian Agency for Health and Food Safety), Institute of Plant Health (PGH), EUPHRESCO Call Secretariat, Spargelfeldstraße 191, 1226 Wien, Austria. 6.2 Ocenjevanje in izbira Administrativno kontrolo kriterijev ustreznosti prispelih prijav bo izvedel Sekretariat za razpis. 6.2.1 Strokovna presoja Popolne prijave, ki bodo zadostile formalnim kriterijem, bodo uvrščene v nadaljnjo evalvacijo odgovornim nacionalnim partnerjem, članom usmerjevalnega odbora za razpis (Call steering Committee members) in nadalje v znanstveno presojo s strani neodvisnih mednarodnih strokovnjakov. Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so znanstveni in specifični nacionalni kriteriji, ki so podrobneje opredeljeni v Navodilih za prijavitelje. Usmerjevalni odbor za razpis pripravi listo predlogov projektov za vključitev v izvajanje in financiranje. 6.2.3.3 Izbira O izbiri nacionalnih prejemnikov sredstev odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS bo sofinanciralo le izbrane projekte z udeležbo slovenskih partnerjev do višine sredstev po posameznih pilotnih projektih, opredeljenih v prvem odstavku točke 4 tega razpisa. Če se v izbor za financiranje uvrstijo predlogi pilotnih projektov, v katerih ne sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ne bo sofinanciralo takšnih projektov. Konzorciji bodo o rezultatih razpisa obveščeni po dokončni odločitvi o financiranju projektov s strani Sekretariata za razpis, predvidoma do konca junija 2008. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: http://www.euphresco.org/public/calls/virtual.cfm in obsega: 1. navodila za prijavitelje za razpis (applicants` guide), 2. prijavni obrazec (Application form). 8. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Sekretariatu za razpis (CS), elektronski naslov: euphresco@ages.at in pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS na tel. 01/478-91-23 (Jana Erjavec) v poslovnem času. Nadaljnje informacije glede razpisa bodo dosegljive na spletni strani EUPHRESCO http://www.euphresco.org/.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti