Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

SV 479/2008 Ob-3374/08 , Stran 1239
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 479/2008 z dne 20. 3. 2008, je stanovanje št. 34/VII v izmeri 73,36 m2, s kletno shrambo v izmeri 1,90 m2, v stavbi v Mariboru, Kardeljeva 76 – parc. št. 431, k.o. Sp. Radvanje, last Frangeš Davida, stan. Maribor, Frankolovska 23, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3. 2008, zastavljeno v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.700,00 EUR s pp.