Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Št. 306-160/2007-7 Ob-3381/08 , Stran 1234
Urad RS za varstvo konkurence je 20. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije družb izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07 – UPB-2) odločil, da je koncentracija družb DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana in Media SMVG, družba za načrtovanje in zakup medijev, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se je izvedla na podlagi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža v družbi Media SMVG z dne 25. 10. 2007, na osnovi katere sta družbi DZS in Dnevnik pridobile skupno 66,66% lastniški delež v družbi Media SMVG, s čimer je družba DZS, preko svoje odvisne družbe Dnevnik, pridobila 66,66% vseh glasovalnih pravic, ki izhajajo iz lastništva delnic, kar ji omogoča izvajanje odločilnega vpliva na glasovanje in sklepe organov podjetja Media SMVG, kar pomeni koncentracijo v smislu druge alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Koncentracija se nanaša na trg holdingov, trg zakupa in prodaje medijskega prostora v tiskanih in spletnih medijih. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.