Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Št. 306-42/2008-6 Ob-3338/08 , Stran 1234
Urad RS za varstvo konkurence je dne 19. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da priglašena koncentracija družb Paine & Partners, LLC, 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster City, CA 94404-2127, ZDA in Stab Erste Holding GmbH, Wallersheimer Weg 100, 56070 Koblenz, Nemčija, ni podrejena določbam ZPOmK. Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega kapitala družbe Stab Erste Holding s strani družbe Paine & Partners na podlagi pogodbe o nakupu delnic navedene družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da priglašena koncentracija ne izpolnjuje ekonomskih pragov iz prvega odstavka 12. člena tega zakona. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je skladu z drugim odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.