Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

Ob-3376/08 , Stran 1189
Naročnik Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, je v javnem razpisu Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3. 2008, Ob-3222/08, sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot sledi: – V preambuli javnega razpisa se za besedilom »Mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«, dodata besedi »de minimis« ter za besedilom »Sklepa Vlade RS št. 30300-1/2007/13 z dne 16. 2. 2007 o potrditvi Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – organa upravljanja za posredovanje OP RČV Evropski komisiji in Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001)«, dodata besedi »Sklepa Službe«. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.