Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 213/08 Ob-3252/08 , Stran 1164
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 213/08 z dne 17. 3. 2008, je bilo stanovanje št. 6, v skupni izmeri 67,92 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Endliherjeva ulica 8, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1672/2, k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Mekinc Janeza, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 57 z dne 26. 11. 1991, sklenjene z družbo Kolinska-prehrambena industrija, p.o. kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.725,50 CHF, s pripadki.