Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 467/2008 Ob-3251/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 467/2008 z dne 18. 3. 2008, je stanovanje št. 1 v skupni izmeri 40,54 m2, v objektu št. 291.ES, na naslovu Smoletova 10, Maribor – parc. št. 442/1, k.o. Tabor, solast Kniplič Ivana in Kniplič Cvetke, oba stanujoča Rošpoh 160 a, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7. 2001, zastavljeno v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 121.150,00 EUR s pp.