Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 168/08 Ob-3249/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-168/08 z dne 18. 3. 2008, je bila nepremičnina, parc. št. 416/1, k.o. Šentvid nad Ljubljano, ki je na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2007, sklenjene med Amalijo Šimenko kot prodajalko in Kovačič Marjanom kot kupcem, v lasti dolžnika in zastavitelja Kovačič Marjana, Dilici 9, Šmarje, zastavljena v korist upnika Domjan Bojana, Prikrnica 25, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 250.000,00 EUR s pripadki.