Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 165/08 Ob-3248/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 165/08 z dne 18. 3. 2008, je bilo stanovanje št. 18 v izmeri 74,40 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju stavbe z naslovom Trg Prešernove brigade 5, Kranj, stoječe na parc. št. 348/6, k.o. Primskovo, last Refika Ljutića, Trg Prešernove brigade 5, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 689 z dne 17. 6. 1993, sklenjene s prodajalcem DP Sava Kranj, Škofjeloška c. 6, Kranj, zastavljeno v korist Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, z matično številko 5496527000, za zavarovanje denarne terjatve glavnice v višini 31.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 12 mesečni Euribor + 2,50 % letno, z zapadlostjo zadnje anuitete in kredita 31. 3. 2016, z odpoklicem terjatve ter z ostalimi pp.