Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 288/08 Ob-3246/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 288/08 z dne 14. 3. 2008, je nepremičnina ident. št. 2100-841-7 v izmeri 52,07 m2, ki se nahaja na naslovu Ulica 1. avgusta 5, Kranj, na parc. št. 883/15, k.o. Kranj (označeno tudi kot stanovanje št. 25 v 2. nadstropju, s kletjo v skupni izmeri 48,30 m2), last kreditojemalcev Attile Kuprešanina, Ulica Franca Rozmana – Staneta 11, Kranj in Saša Đurića, Jelenčeva ulica 16, Kranj, vsakega do 1, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalkama Marino Urbanc in Jano Urbanc, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 116.000,00 CHF, z letno obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega liborja in obrestne marže v višini 1,65% p.a., s končnim rokom plačila 31. 3. 2028.