Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 211/08 Ob-3244/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 211/08, DK 10/08 z dne 12. 3. 2008, je bilo enosobno stanovanje št. 1 v 1. nadstropju, v skupni izmeri 41,95 m2 in shramba v kletni etaži stanovanjskega bloka, na naslovu Kolodvorska cesta 002 C, Mengeš, stoječe na parc. št. 130/3, k.o. Mengeš ter last zastaviteljice Knaflič Mance, roj. 21. 7. 1977, do 1/1, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.300,70 CHF s pp.