Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 159/2008 Ob-3217/08 , Stran 1142
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje razpisuje na podlagi 13. člena Statuta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje in sklepa 8. redne seje z dne 28. 2. 2008, imenovanje za direktorja zavoda s polnim delovnim časom za mandatno dobo štirih let. Direktor zavoda opravlja poleg zadev iz svojega delovnega področja tudi delo vodje strokovne enote. Kandidat mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še pogoje iz 20. člena statuta, ki so naslednji: – da ima visoko izobrazbo farmacevtske smeri s strokovnim izpitom, – da ima pet let ustreznih delovnih izkušenj, – da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – da je državljan Republike Slovenije. Kandidat naj prijavo opremljeno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ter program dela in razvoja zavoda pošlje v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje. O izbiri bomo kandidate obvestili v roku 30 dni od objave razpisa.