Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 107 Ob-3082/08 , Stran 1139
Svet Javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža na podlagi sklepa z dne 5. marca 2008 razpisuje delovno mesto ravnatelja / ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), in sicer: – da ima najmanj visokošolsko izobrazbo in da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal funkcijo ravnatelja, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor, – ima opravljen ravnateljski izpit, oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu po začetku mandata, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidat/ka mora, poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev k vlogi priložiti tudi program vodenja zavoda in kratek življenjepis. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo pet let. Predvideni pričetek dela je 16. 10. 2008, oziroma skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za razpis za delovno mesto ravnatelja« na naslov: Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, in sicer v roku 8 dni po objavi razpisa. Kandidati bodo o imenovanju pisno obveščeni v zakonitem roku.