Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3169/08 , Stran 1132
1. V postopku izbire kulturnih programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2008, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi in projekti, ki bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu Občine Lendava. 2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirale naslednje kulturne dejavnosti: glasbena, folklorna, plesna, gledališka in lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in založništvo, filmska in video produkcija ter fotografija, izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja kulture, novi mediji in druge vsebine s področja kulture. 3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci javnih kulturnih programov: – kulturna društva in njihove sekcije, zveze kulturnih društev, – zavodi, skladi, samostojni kulturni ustvarjalci, zasebniki, društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost. 4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava, v času uradnih ur. Dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine na naslovu: www.lendava.si. 5. Rok za prijavo na javni razpis je do 23. 4. 2008 do 12. ure. Za pravočasno se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika. 6. V roku prispele ponudbe, popolne in pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene v skladu z merili za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture v Občini Lendava. Pogoji in merila so sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bo župan za leto 2008 sklenil pogodbo o sofinanciranju. 8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lendava, Urad župana, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2008 – ne odpiraj«. 9. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Beati Lazar, tel. 02/577-25-500 ali osebno na Glavni ulici 20, v Lendavi.