Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3063/08 , Stran 1111
Namen subvencioniranja obrestnih mer je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2008. V prenovo sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim plinom. Višina sredstev za subvencijo v letu 2008 znaša 16.000,00 EUR. Kvota posojil, do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 405.000,00 EUR. Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu, je 21.000,00 EUR. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%. Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let. Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998. Splošni pogoji: – da je državljan Republike Slovenije, – da je občan Občine Vipava, – da je lastnik (solastnik) stanovanjske hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja, – da gre za nepremičnino na območju Občine Vipava, – da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju, – da prosilec oziroma njegov družinski član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91). Posebni pogoji: – da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredita, – da plača banki stroške odobritve kredita, – da zavaruje kredit pri zavarovalnici po tarifi zavarovalnice ali s poroki, – da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost itd.). Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 8. in 14. uro). Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS.