Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3199/08 , Stran 1101
Razpisni pogoji: 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je kreditiranje odpiranja 30 novih delovnih mest na območju Pomurja. 2. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), OS Murska Sobota v skladu s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarske družbe in samostojni podjetniki z do 50 zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim časom brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ, OS Murska Sobota. 3. Pogoji za dodeljevanje kreditov Interesenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz točke 2 tega razpisa, lahko zaprosijo ob izvedbi samozaposlitve in/ali zaposlitve brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, OS Murska Sobota kredit v višini 4.173,00 EUR (za eno delovno mesto) po obrestni meri, ki je navedena za vsako posamezno poslovno banko, z dobo vračanja 3,5 leta z možnim 6 mesečnim moratorijem. Obrestne mere za posamezne banke: NLB d.d. = 3,35% letno nominalno, nespremenljiva; Nova KBM d.d. = 6 mes. Euribor + 0,7%; Banka Koper d.d.= 1 mes. Euribor + 0,85%; Raiffeisen banka d.d. = 3 mes. Euribor + 1,5% naprej ali 3 mes. CHF Libor + 1,8% naprej; A banka Vipa d.d. = 6 mes. Euribor + 1,5%. 4. Možne oblike zavarovanja kreditov: kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke kreditodajalke. Člani Garancijske sheme za Pomurje pri RRA Mura d.o.o., lahko pridobijo poroštvo v višini 50–80% odobrenega zneska po veljavnih pogojih Garancijske sheme. 5. Drugi pogoji Razpis velja do porabe kvote za 30 novo odprtih delovnih mest oziroma najkasneje do 30. 11. 2008. Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru. Vse dodatne informacije o tem razpisu in potrebno dokumentacijo dobijo interesenti pri: – za območje Mestne občine Murska Sobota; Upravna enota MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, mag. Mojca Breščak, tel. 02/513-11-11, RRA Mura, Lendavska 5/a, Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši, tel. 02/536-14-67; – za območje občino Ljutomer, Veržej, Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje; Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak Branko, tel. 02/584-90-44; – za območje občin Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina, Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3, M. Toplice, Jožica Toplak, tel. 02/538-13-50; – za območje Občine Apače, Mateja Kolarič, Apače 42b, Apače, tel. 02/569-85-50; – za območje Občine Radenci, Janez Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel. 02/566-96-10.