Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3132/08 , Stran 1099
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 29. 2. 2008, št. 330-6/2008, Ob-2558/08, za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj v letu 2008 se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi: 1. V poglavju VI. Rok, način in mesto za oddajanje vlog za prijavo na javni razpis, se besedilo spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka doda nov stavek: Vloge za ukrep 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, se lahko oddajo v skladu s prejšnjo določbo razpisa ali pa jih vlagatelji vložijo do 26. septembra 2008 (velja poštni žig). 2. V poglavju VII. Obravnavanje vlog, se besedilo predzadnjega stavka desetega odstavka spremeni in se glasi: Zahtevki morajo biti dostavljeni na sedež občine za vrste ukrepov: 1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 3. Pomoč za arondacijo, 6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah do 24. 10. 2008, za ukrepa: 4. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu in 5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva pa do 28. novembra 2008. Popravki javnega razpisa so objavljeni na spletni strani Občine Črnomelj http://www.crnomelj.si/.