Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

SV 168/07 Ob-2993/08 , Stran 1069
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 168/07 z dne 10. 3. 2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje v skupni izmeri 37,63 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Šlandrov trg 37a, Žalec, ki stoji na parc. št. 817/7, vpisane v vložku št. 2292, k.o. Žalec, last kreditojemalca Pečnik Boruta, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne 16. 1. 2008, sklenjene med Pilih Kristino, kot prodajalko in Pečnik Borutom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, pošta Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatev upnice v znesku 57.257,95 CHF, z zapadlostjo zadnje anuitete 29. 2. 2028, z obrestno mero, ki je vsota 6-mesečnega CHF Liborja in fiksnega pribitka v višini1,80% letno in efektivno letno obrestno mero, ki na dan 4. 3. 2008 znaša 4,76% ter možnostjo predčasnega vračila kredita v primerih, določeno v trinajstem členu kreditne pogodbe, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti