Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

SV 244/2005 Ob-2972/08 , Stran 1068
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja opr. št. SV 244/2005 z dne 3. 2. 2005, je bilo trisobno stanovanje št. 7 v izmeri 74,10 m2, ki se nahaja v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Kunaverjeva ulica 14, v Ljubljani, ki ga je pridobila na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne 15. 6. 2004, med zastaviteljico in Šehović Rasimom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.681,63 EUR, vse s pripadki.