Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 135/08 Ob-2886/08 , Stran 1054
Na podlagi določil 58. člena in 4. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU – UPB3) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto: 1. Pripravnik/ pripravnica v občinski upravi Občine Tržič: Opis del in nalog: – usposabljanje za samostojno delo na uradniškem delovnem mestu. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 46/07 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev – za čas pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/kandidatka je dolžan/dolžna do zaključka pripravništva opraviti državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in na terenu po potrebi. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za pripravnika/pripravnico v občinski upravi Občine Tržič« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510 (Drago Zadnikar).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti