Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2849/08 , Stran 1053
Občina Žalec, Občinski svet Občine Žalec, Komisija za mandatna vprašanja volitve, imenovanje ter priznanja razpisuje na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo šport in turizem Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04) in 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZUJIK–UPB1) prosto delovno mesto: direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« (v besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske). Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ekonomske ali družboslovne smeri; – deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih in vodstvenih mestih; – organizacijske sposobnosti in izkušnje; – poznavanje dejavnosti kulture, športa in turizma. Kandidati morajo k prijavi na razpis predložiti: – strateški načrt zavoda za mandatno obdobje in program dela, – življenjepis, – dokazila o izpolnjevanju pogojev. Direktorja bo po predhodnem mnenju sveta in strokovnih svetov javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« imenoval Občinski svet Občine Žalec za petletno mandatno obdobje. Na podlagi akta o imenovanju predsednik sveta javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« sklene z imenovanim direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v roku petnajst dni po objavi razpisa, v zaprti ovojnici z označbo »razpis direktorja Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« na naslov: Občina Žalec, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku. Dodate informacije dobite vsak dan od 11. do 13. ure po tel. 03/713-64-12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti