Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 410-0012/2008-1 Ob-2899/08 , Stran 1038
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma, ki imajo sedež v Občini Kozje. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov turističnih društev s strani občine. IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programa na področju turizma na lokalni ravni v letu 2008, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje. V. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz javnega razpisa, je 3.500,00 EUR. VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. VII. Rok za prijavo na javni razpis je 15. 4. 2008 do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Turizem 2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VIII. Vloge bo odpirala komisija 22. 4. 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov turizma v Občini Kozje za leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi razpisa.