Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 410-0011/2008-1 Ob-2897/08 , Stran 1038
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov športa, ki imajo sedež v Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje: – športna društva, – zveza športnih društev, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 1.1. Šport predšolskih otrok, 1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok, 1.3. Športna vzgoja mladine, 1.4. Interesna športna dejavnost študentov, 2. Športna rekreacija, 3. Kakovostni šport, 4. Vrhunski šport, 5. Šport invalidov, 6. Razvojne in strokovne naloge v športu. IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni v letu 2008, so določeni v Pravilniku o financiranju športa v Občini Kozje. V. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. 1–6 javnega razpisa, je 31.500,00 EUR. VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. VII. Rok za prijavo na javni razpis je 15. 4. 2008 do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Šport 2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VIII. Vloge bo odpirala komisija 22. 4. 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov športa v Občini Kozje za leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti