Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Št. 410-0010/2008-1 Ob-2894/08 , Stran 1037
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. II. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kozje v letu 2008, se lahko prijavljajo kulturna društva, ki imajo sedež v Občini Kozje. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2008. IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2008, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje. V. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke II. javnega razpisa, je 13.760,00 EUR. VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. VII. Rok za prijavo na javni razpis je 15. 4. 2008 do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Kultura 2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VIII. Vloge bo odpirala komisija 21. 4. 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.