Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2889/08 , Stran 1036
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Črenšovci, – da imajo najmanj 2/3 članov s stalnim bivališčem v Občini Črenšovci, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, – da aktivno delujejo najmanj eno leto, – da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, – da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov, – da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov. 2. Praviloma se sofinancira naslednja vsebina: – dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij in kulturna dejavnost v drugih društvih, zavodih in organizacijah, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost; – udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih; – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – kulturne prireditve in akcije; – drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. Predmet financiranja niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije. 3. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je določena v proračunu Občine Črenšovci, znaša 8.035,00 EUR. 4. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci. 5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura – razpis 2007«. 6. Rok za oddajo ponudb je 15. 4. 2008. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. 7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti