Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2839/08 , Stran 1031
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov: – športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov v skupni vrednosti 12.540 €, – športna rekreacija v skupni vrednosti 6.820 €, – šport invalidov v skupni vrednosti 440 €, – delovanje športne zveze v skupni vrednosti 2.200 €. 2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Mozirje, – da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti, – da imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze), – da redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o doseženih rezultatih in finančno realizacijo. 3. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, v času uradnih ur. Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa. 4. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje. 5. Rok za prijavo na javni razpis – šport 2008 – sreda 9. 4. 2008. 6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, s pripisom »javni razpis – Šport 2008 – Ne odpiraj«. 7. Odpiranje prijav ne bo javno. 8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine Mozirje. 9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 10. Podrobne informacije lahko dobite na Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, tel. 839-33-12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti