Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

Ob-2955/08 , Stran 1015
V javnem razpisu Garancija Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere, razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo dne 29. 2. 2008 v Uradnem listu RS, št. 21/08, se popravijo naslednje točke: 1. V točki 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za navedbo Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007) se doda Uredbe sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junij 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih. 2. V drugem odstavku točke 4.1. Splošni pogoji se za besedo 250 zaposlenih doda (za sredstva garancijskega sklada EU: podjetja, ki imajo manj kakor 101 zaposlenega). 3. Pod točko 6. Višina Garancijskega potenciala, ki bo na razpolago za javni razpis se spremeni znesek 9.000.000 EUR v 16.000.000 EUR, doda se odstavek Garancije so zavarovane s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad v okviru večletnega programa Evropske skupnosti za podjetja in podjetništvo, zlasti za mala in srednja podjetja (CIP 2007–2013). 4. V točki 7. Upravičeni stroški investicije se na koncu prvega odstavka doda Obratna sredstva ne bodo krita iz sredstev garancijskega sklada EU. V tretjem odstavku se za datumom 31. 3. 2009 doda (za sredstva garancijskega sklada EU do 31. 12. 2008). 5. V točki 8. Obdobje, v katerem morajo biti izdane garancije sklada se za datumom 31. 3. 2009 doda (za sredstva garancijskega sklada EU do 31. 12. 2008). 6. V točki 9. Viri sredstev se doda kot prva alineja – Garancijski sklad EU v višini 0,973 mio EUR (stroški materialnih in nematerialnih investicij). 7. V točki 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih se doda kot prva alineja – Garancijski sklad EU – 75% sredstev EU, 25% sredstev SLO proračuna, 8. V točki 17. Ostale zahteve se doda kot prva alineja – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti