Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 25/08 Ob-2683/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-25/08 z dne 17. 1. 2008, je bilo stanovanje št. 56 v izmeri 52,99 m2, v VI. nadstropju stanovanjske hiše Jenkova 11 v Velenju, št. stavbe 1438, stoječe na parceli št. 2637, vpisani v vl. št. 327, k.o. Velenje, last Pirš Vincenca in Pirš Bademe, oba stan. Jenkova cesta 11, 3320 Velenje, za vsakega do ene polovice, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 65.624,00 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost