Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 36/2008 Ob-2677/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV-36/2008, je bilo enosobno stanovanje v izmeri 34,20 m2, na naslovu Virje 2, 4290 Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 570, vložek številka 857, k.o. Tržič, katerega dejanska lastnika sta zastavitelja Šabić Hajra, EMŠO 2207963168331, s stalnim prebivališčem Virje 2, 4290 Tržič in Šabić Sulejman, EMŠO 3009960113835, s stalnim prebivališčem Virje 2, 4290 Tržič, vsak do ene polovice, glede na celoto, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 70.594,73 CHF, z obrestno mero Libor + 2,65 odstotnih točk letno, pri čemer Libor na dan sklenitve pogodbe znaša 2,873% letno, obrestna mera pa 5,523% letno, efektivno obrestno mero na dan 15. 2. 2008 5,74%, z morebitno povišano obrestno mero v višini Libor + 2,85 odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v 240 mesečnih anuitetah, ki se spreminjajo v skladu z določili splošnih pogojev, pri čemer mesečna anuiteta na dan sklenitve te pogodbe znaša 486,53 CHF, prava anuiteta zapade v plačilo 31. 3. 2008, zadnja pa zapade v plačilo 29. 2. 2028, z eventualnimi zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po kreditni pogodbi številka 1842761050 z dne 15. 2. 2008, s splošnimi pogoji za dolgoročno kreditiranje fizičnih oseb z valutno klavzulo z oznako SP-DK-FO-VK-CHF/12-07 z dne 20. 12. 2007, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.

AAA Zlata odličnost