Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 115/08 Ob-2676/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 115/08 z dne 22. 2. 2008, je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 71, stoječe na parc. št. 508/13, parc. št. 510, parc. št. 510/2, parc. št. 512/11 in parc. št. 512/12, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 68,49 m2, last zastaviteljice Dragice Noč, na podlagi darilne pogodbe z dne 17. 1. 2008, zastavljeno v korist upnice posojilnica - Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost