Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 110/08 Ob-2675/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 110/08 z dne 25. 2. 2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 110, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 22, Jesenice, stoječe na parc. št. 371/5 in parc. št. 371/6, obe k.o. Jesenice, v izmeri 57,30 m2, last zastavitelja Ernesta Zupana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12. 2007 in dodatka z dne 12. 2. 2008, vse v korist Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve 63.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost