Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 107/08 Ob-2674/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 107/08 z dne 25. 2. 2008, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Hrušici, Hrušica 171, stoječe na parc. št. 490/133, k.o. Dovje, v skupni izmeri 64,21 m2, last zastavitelja Sejfule Kukavice, Hrušica 171, Hrušica, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omjenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost