Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 87/2008 Ob-2673/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka SV 87/2008 z dne 18. 2. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 001, v izmeri 80,18 m2, v mansardi poslovne stavbe, ki leži na parceli številka 20/5, pripisani pri vložni številki 374, k.o. Jurovski Dol, katerega lastnica je zastaviteljica Konrad Mateja do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe v notarskem zapisu notarja Stanislava Bohinca, opr. št. SV 108/2008 z dne 22. 1. 2008, sklenjene med Jurenec Sonjo in Jurenec Zlatkom, kot prodajalcema ter Konrad Matejo, kot kupovalko, v zvezi z prodajno pogodbo številka 01/2002 z dne 26. 9. 2002, sklenjene med Agrolist d.o.o., kot prodajalcem in Jurenec Sonjo ter Jurenec Zlatkom, kot kupcema, ki se nahajajo v hrambi pri notarju Milošu Lešniku, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem 1000 Ljubljana, Šmartinska 140, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.400,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost