Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 36/2008 Ob-2672/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka SV 36/2008 z dne 21. 1. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 27, v 4. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Partizanska cesta 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, ki stoji na parceli številka 210/1, pripisani pri vl. št. 916, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, katerega lastnica je zastaviteljica Roškar Nataša do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 12. 2007, sklenjene med Kranvogel Marijano, kot prodajalko in Roškar Natašo, kot kupovalko, v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja z dne 22. 9. 1993, z aneksom z dne 8. 7. 1998, sklenjene med Sadjarstvom Lenart d.o.o., kot prodajalcem in Holc Antonom, kot kupcem ter kupoprodajno pogodbo z dne 8. 7. 1998, sklenjeno med Holc Antonom, kot prodajalcem in Kranvogel Marijano, kot kupovalko, ki se nahajajo v hrambi pri notarju Milošu Lešniku, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d. s sedežem 1000 Ljubljana, Šmartinska 140, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.200,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost