Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 189/08 Ob-2671/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 189/08 z dne 21. 2. 2008, je trisobno stanovanje št. 29 v V. nadstropju, v izmeri 86,90 m2, v stanovanjskem bloku Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, z ident. št. stavbe 432. ES, ki stoji na parc. št. 253/3, k.o. Klanec, last zastaviteljev Feriza Suljanovića in Semire Suljanović, oba Deteljica 7, Tržič, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 80/08, sklenjene dne 6. 2. 2008, s prodajalcem Borisom Kozjekom, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 158.000,00 CHF z obrestno mero, ki je enaka seštevku veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,45% letno, z odplačilom kredita v 360 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 28. 2. 2038.

AAA Zlata odličnost