Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 141/2008 Ob-2670/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarju Edvardu Sivcu iz Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr. št. SV-141/2008 z dne 20. 2. 2008, je dvosobno stanovanje št. 1, v izmeri 56,94 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe s pripadajočo kletno shrambo, na naslovu Gregorčičeva ulica 14, Tolmin, na parc. št. 706, k.o. Tolmin, ki še ni vpisana v etažni lastnini v solastnini Matjaža Feltrina, Zakraj 1A in Metke Feltrin, Krn 8, vsakega do 1, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana za zavarovanje denarne terjatve v višini 101.208,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost