Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 107/08 Ob-2669/08 , Stran 899
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 107/08 z dne 6. 2. 2008, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 3 v skupni izmeri 54,87 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Raičeva ulica 10, stoječe na parc. št. 35/1, vpisani pri vl. št. 728, k.o. Tabor, katere lastnica do celote je na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 29/2002 z dne 19. 12. 2002, Metka Špenko, stan. Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Metke Špenko, stan. Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, v višini 9.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost