Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 306-30/2008-11 Ob-2511/08 , Stran 894
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 6. 2. 2008, v zadevi skupnega nadzora družb Infond Holding, finančna družba, d.d., Titova cesta 2 A, 2000 Maribor, Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper, Pivovarna Laško, delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, in Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d., Boračeva 37, 9502 Radenci, nad družbo Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, kjer gre za koncentracijo, ki je podrejena določbam ZPOmK, začel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence na podlagi prvega odstavka 17. in 23. člena v povezavi z 11., 12. členom in četrtim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (uradno prečiščeno besedilo, ZPOmK-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/07; v nadaljevanju: ZPOmK). Ker je Urad ugotovil, da je koncentracija podrejena določbam ZPOmK in je izkazan resen sum, da bi koncentracija lahko povečevala moč podjetij, vključenih v koncentracijo, posamično ali skupno, pri tem pa bi lahko bistveno zmanjševala ali onemogočala učinkovito konkurenco na upoštevnih trgih v Republiki Sloveniji, je po uradni dolžnosti začel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.

AAA Zlata odličnost