Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 012-6/2008-5 Ob-2678/08 , Stran 891
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. na podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (Sklep Vlade RS, št. 345-30/2003-1 z dne 4. 12. 2003) razpisuje delovno mesto direktorja javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – univerzitetna izobrazba – VII. stopnja izobrazbe; – najmanj 10 let delovne dobe na delovnem mestu z zahtevano univerzitetno – VII. stopnjo izobrazbe; – aktivno znanje angleškega jezika; – znanje uporabe osebnega računalnika; – poznavanje področja letalstva. Izbrani kandidat bo imenovan na funkcijo direktorja za obdobje 5 let in bo sklenil delovno razmerje za določen čas, ki je enak času opravljanja funkcije direktorja. Kandidati morajo k prijavi priložiti: – kratek življenjepis; – fotokopijo potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice; – fotokopijo dokazila o aktivnem znanju angleškega jezika; – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga za namen zaposlitve izda Ministrstvo za pravosodje oziroma izjavo, da potrdilo lahko pridobi nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.; – program razvoja področja dejavnosti javnega podjetja. Prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«. Rok za prijavo začne teči z naslednjim dnem po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po imenovanju direktorja.

AAA Zlata odličnost