Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 02/08 Ob-2594/08 , Stran 888
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 9. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Uradni list RS, št. 68/95, 22/98, 15/99, 92/02) in 18. člena Statuta Razvojnega centra, upravni odbor Razvojnega centra Lendava razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Razvojnega centra Lendava (za 4 letno mandatno obdobje). Kandidat /-ka/ mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – ima magisterij ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri; – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj dve leti s področja svetovanja in pospeševanja malega gospodarstva; – obvlada dva tuja jezika, od tega en svetovni jezik (angleški ali nemški). Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter s poslovnim življenjepisom, referencami in programsko vizijo delovanja Razvojnega centra naj kandidati/-tke/ pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Razvojni center Lendava, Glavna ulica 54, 9220 Lendava (z oznako: »Prijava na razpis za direktorja/direktorico«). Obravnavale se bodo samo popolne vloge. O izbiri bodo kandidati/-tke/ obveščeni v osmih dneh od dneva sprejema sklepa o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice na občinskem svetu Občine Lendava.

AAA Zlata odličnost