Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2492/08 , Stran 888
Svet Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja(-ice) izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovan(-a) za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 9. 2008. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti), dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis in program oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a, 3210 Slovenske Konjice, z oznako Prijava za razpis za ravnatelja(-ico). Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost