Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 410-15/2008 Ob-2549/08 , Stran 873
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: – programi socialnega varstva in – programi zdravstvenega varstva. 2. Pogoji razpisa 2.1. Usposobljenost kandidata Za sofinanciranje iz sredstev občinskega proračuna se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, ki izvajajo programe, v katere se vključujejo občani Občine Hrpelje - Kozina: – dobrodelne organizacije, – invalidske organizacije, – organizacije za samopomoč, – druge organizacije s področja socialnega varstva in zdravstva. Javni razpis se praviloma objavi za vsako proračunsko leto posebej. 2.2. Ostali pogoji Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe. 3. Vsebina vloge: – razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem, – dokazilo o registraciji (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2007 ali prej in so dokazilo o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati), – izjava o pobrani članarini za leto 2007 ter poimenski seznam članov, ki so plačali članarino. 4. Rok in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko na naslov prejemnika: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, ali oddati osebno v sprejemni pisarni občine do 11. ure. Vloge morajo biti oddane do srede, 12. 3. 2008. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 1. polni naslov pošiljatelja, 2. polni naslov prejemnika, 3. pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na področju sociale 2008«. 5. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. Kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci. 6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Hrpelje - Kozina, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Minka Kos.

AAA Zlata odličnost